Hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống Online Hệ thống Offline
• Hệ thống On-line:
– Các đầu đọc on-line cho quyền hay từ
chối việc truy cập của thẻ nào đó trong
thời gian thực.
– Đầu đọc này lưu được 8000 sự kiện mở
gần nhất.
– Có thể kết hợp hai đầu đọc (bên trong &
bên ngoài)
– Kết nối trực tiếp qua Win Distributor
(thiết bị chuyển đổi tính hiệu xung/số)
tới máy tính để đọc dữ liệu.
– Dữ liệu được lưu trực tiếp vào máy tính.
• Hệ thống Off-line:
– Đầu đọc off-line: Thường lắp bên ngoài
cửa.
– Ghi nhớ được 500 lần sự kiện mở gần
nhất.
– Nếu sử dụng quá 250 thẻ Master thì bộ
nhớ sẽ không lưu nhớ số lần mở cửa
(over memory)
– Chỉ được phép dùng một đầu đọc (trong
hoặc ngoài)
– Update và đọc dữ liệu bằng thiết bị lập
trình cầm tay (Porttable Program).

* ỨNG DỤNG:
• Hệ thống cửa chính trong các văn phòng, khách sạn, biệt thự.
• Hệ thống thang máy.
• Khu đỗ xe.
• Khu vui chơi giải trí.
• Đặc biệt, có thể chuyển hệ thống On-line để dùng cho việc chấm công.
• Tương thích với hệ thống khoá của khách sạn.