khóa cảm ứng

Advance RFID

HT RFID

Khóa khách sạn dùng thẻ cảm ứng Trulock 50+

Khóa khách sạn sử dụng Bluetooth – Trillium RFID