khóa thẻ từ

Mag-Stripe Sliding Door Lock

Model: Adavance

Model: HT24

Khóa khách sạn sử dụng thẻ từ – Trillium Magnetic Lock