Công nghệ DirectKey™ của Onity

Công nghệ DirectKey™ của Onity cho phép khách dễ dàng mở khóa các cửa mà họ có thể vào bằng một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Điều đó có nghĩa là họ có thể di chuyển tự do hơn và bạn có thể cảm thấy tự tin khi biết ai có quyền truy cập.

DirectKey Brochure 2022 tcm1059 162915 page 001

DirectKey Brochure 2022 tcm1059 162915 page 002

DirectKey Brochure 2022 tcm1059 162915 page 003

DirectKey Brochure 2022 tcm1059 162915 page 004

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *