Hệ thống kiểm soát sử dụng thẻ cảm ứng

  • Cung cấp giải pháp an ninh cho thang máy (phân chia khu vực quản lý theo tầng) và các khu công cộng. Sử dụng chung hệ thống phần mềm và thẻ với hệ thống khóa cửa phòng.
  • Lưu nhớ 1.000 lần mở sau cùng.
  • Có thể kết nối online lưu nhớ vô hạn.
  • Có thể kết hợp được với các thiết bị độc lập khác trên cùng phần mềm quản lý.
Văn phòng:  Lô 7/37, ngõ 67, đường Đức Giang Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

024 3732 5916 – 0903 209 939

contact@onity.com.vn